Sadarbībā ar Paklāju Ātrās Palīdzības servisu, PĀP klienti savā īpašumā ir ieguvuši atlaides kuponus www.DizainaPaklājs.lv piedāvātam preču sortimentam. Laimīgos aicinām izmantot šo iespēju un izvēlēties sev tīkamāko preci mūsu internet salonā.Drukājamais kupons

Ja ir tīrīts paklājs vai izmantots kāds cits PĀP servisa pakalpojums un kupons nav saņemts, bet tāda interese ir, noteikti sazināties ar mums, lai varam šo situāciju labot. Sazināties varat, rakstot uz info@dizainapaklajs.lv vai pa tālruni 22069633

Ar akcijas noteikumiem aicinām iepazīties zemāk:

1. Akcijas periods un organizētājs

1.1.Šie Noteikumi ir saistoši visām personām, kas piedalās interneta salona www.DizainaPaklājs.lv akcijā. Interneta salona www.DizainaPaklājs.lv akcija, tālāk tekstā „Akcija", norisinās Latvijas Republikā laika posmā no 15.04.2016. līdz 31.05.2016. (ieskaitot) un to organizē Dizaina Paklājs SIA, reģistrācijas numurs 40103607144, juridiskā adrese Lizuma iela 2, Rīga, tālāk tekstā „Organizētājs”. Organizētājam ir tiesības Akcijas periodu saīsināt vai pagarināt pēc saviem ieskatiem, Akcijas dalībniekus par to atsevišķi neinformējot. Atbilstošās izmaiņas tiek publicētas portālā www.DizainaPaklājs.lv.

1.2.Akcijas īstenošanas kartību ir noteicis Organizētājs šajos noteikumos. Visi Organizētāja lēmumi par Akcijas norisi ir galīgi un saistoši visiem Akcijas dalībniekiem.

2. Akcijas norise

2.1. Paklāju Ātrās Palīdzības klienti, aprīļa mēnesī, saņemot paklāju no tīrīšanas, vai izmantojot kādu citu pakalpojumu, kā dāvanu iegūs atlaižu kuponu.

2.2.Akcijā piedalās visas personas, kas savā īpašumā ir ieguvuši akcijas kuponu ir vismaz 18 gadus vecas.

  • Kupons derīgs tikai vienam pirkumam;
  • Kupons jāuzrāda pirms pirkuma veikšanas;
  • Kuponi nesummējās

3. Citi nosacījumi

3.1.Nepārvaramas varas (force majeure) iestāšanās gadījumā Organizētājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Akciju, par to nekavējoties paziņojot akcijas dalībniekiem, mājas lapā www.dizainapaklājs.lv.

3.2.Visas ar Akciju saistītās pretenzijas ir jāiesniedz rakstiski, nosūtot uz Organizētāja e-pasta adresi info@dizainapaklajs.lv vai uz SIA Dizaina Paklājs adresi Ropažu iela 52/56, Rīga, LV-1006, vēlākais, līdz 15.06.2016. Organizētājs pretenzijas iesniedzējam atbild rakstiski 7 darbdienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas datuma. Visi jautājumi jāiesniedz, vēlākais, 15.06.2016.

3.3.Papildinformāciju par Akciju var saņemt, zvanot uz informācijas tālruni 22069633. Akcijas noteikumi ir publicēti interneta vietnē, adrese www.dizainapaklajs.lv

3.4 Visi no Akcijas izrietošie strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Komentārs

Nekas netika atrasts

Jauns komentārs